11/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

11/2021
ELKO Computers, spol.s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Zmluva o poskytovaní služieb
22/06/2021
22/06/2021