12/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

12/2017
Orange Slovensko, a.s., Bratislava
O poskytovaní verejných služieb
16/06/2017
16/06/2017