12/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

12/2018
MUDr. Magdaléna BlahováLehotská 640/48972 71 Nováky
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti
14/05/2018
14/05/2018