12/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

12/2019
Heligonkári spod Kľaku, Rajecká Lesná č. 99
Zmluva o dielo
31/08/2019
31/08/2019