12/2020

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

12/2020
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Dodatok k poistnej zmluve číslo: 8020082536
24/11/2020
26/11/2020