12/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

12/2021
TextilEco, a.s., Tolstého 5, 811 06 Bratislava
DODATOK č.2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
22/06/2021
22/06/2021