13/2020

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

13/2020
Slovenská republika-Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Zmluva o výpožičke
09/12/2020
11/12/2020