14/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

14/2019
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účte
02/10/2019
02/10/2019