14/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

14/2021
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zmluva o združenej dodávke plynu
29/06/2021
29/06/2021