thumbnail

15/2018

Číslo zmluvy:
15/2018
Zmluvná strana:
INCON spol.sr.o.Priemyselná 6971 01 Prievidza
Názov zmluvy:
Kúpna zmluva
Dátum podpisu:
25/06/2018
Dátum zverejnenia:
25/06/2018
Príloha: