15/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

15/2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
24/10/2019
30/10/2019