15/2020

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

15/2020
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza
Dohoda č. 20/12/012/44 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č.. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/12/2020
15/12/2020