16/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

16/2017
Wrecko Band, Liešťany
O realizácií hudobného vystúpenia
26/08/2017
26/08/2017