17/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

17/2018
Michal LuprichPoluvsie 206972 16 Pravenec
Kúpna zmluva
25/06/2018
25/06/2018