17/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

17/2019
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza
Dohoda č. 19/12/010/45
07/11/2019
08/11/2019