18/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

18/2018
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 7282/20A911 01 Trenčín
Zmluva o poskytnutí dotácie
27/06/2018
27/06/2018