18/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

18/2019
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice
Zmluva o dielo
29/11/2019
30/11/2019