19/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

19/2019
CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra
Zmluva o dielo
11/12/2019
12/12/2019