2/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

2/2017
biomarina -biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou
O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
28/03/2017
28/03/2017