2/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

2/2019
Hudobná skupina Necpalanka, Peter Petráš, Poľná 33, 971 01 Prievidza
Zmluva o dielo
01/03/2019
01/03/2019