2/2020

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

2/2020
Vepos s.r.o., Nám. SNP 12, 972 71 Nováky
Dodatok č.17 k zmluve o zneškodnení odpadu
24/01/2020
27/01/2020