2/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

2/2021
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza
Dohoda č. 21/12/010/32 o pomoci v hmotnej núdzi
21/01/2021
21/01/2021