thumbnail

20/2018

Číslo zmluvy:
20/2018
Zmluvná strana:
SPP-distribúcia, a.s.Mlynské nivy 44/b825 11 Bratislava
Názov zmluvy:
O úhrade ceny zemného plynu
Dátum podpisu:
27/07/2018
Dátum zverejnenia:
27/07/2018
Príloha: