20/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

20/2018
SPP-distribúcia, a.s.Mlynské nivy 44/b825 11 Bratislava
O úhrade ceny zemného plynu
27/07/2018
27/07/2018