21/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

21/2017
Regionálne kultúrne centrum Prievidza
O spolupráci pri zabezpečení regionálnych podujatí
20/09/2017
20/09/2017