22/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

22/2017
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
25/09/2017
25/09/2017