thumbnail

22/2018

Číslo zmluvy:
22/2018
Zmluvná strana:
Orange Slovensko a.s.Metodova 8821 08 Bratislava
Názov zmluvy:
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Dátum podpisu:
27/07/2018
Dátum zverejnenia:
27/07/2018
Príloha: