23/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

23/2019
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest
17/12/2019
18/12/2019