24/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

24/2019
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Poistenie vozidla
18/12/2019
19/12/2019