25/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

25/2017
PROart, s.r.o., Nedožery-Brezany
O dielo "Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu Seč"
08/11/2017
08/11/2017