thumbnail

25/2018

Číslo zmluvy:
25/2018
Zmluvná strana:
Hudobná skupina NecpalankaPeter PetrášPoľná 33971 01 Prievidza
Názov zmluvy:
Zmluva o dielo
Dátum podpisu:
01/09/2018
Dátum zverejnenia:
01/09/2018
Príloha: