25/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

25/2018
Hudobná skupina NecpalankaPeter PetrášPoľná 33971 01 Prievidza
Zmluva o dielo
01/09/2018
01/09/2018