25/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

25/2019
Final - CD spol. sr.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
Kúpna zmluva
18/12/2019
19/12/2019