26/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

26/2017
STROJSTAV, spo.sr.o., Prievidza
O dielo - stavebné práce
24/11/2017
24/11/2017