thumbnail

26/2018

Číslo zmluvy:
26/2018
Zmluvná strana:
Ľudová hudba BeťáriJúlius SobolSládkovičova 784/15958 01 Partizánske
Názov zmluvy:
Zmluva o dielo
Dátum podpisu:
01/09/2018
Dátum zverejnenia:
01/09/2018
Príloha: