26/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

26/2018
Ľudová hudba BeťáriJúlius SobolSládkovičova 784/15958 01 Partizánske
Zmluva o dielo
01/09/2018
01/09/2018