26/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

26/2019
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Poistenie majetku
19/12/2019
20/12/2019