27/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

27/2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
O zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov
29/11/2017
29/11/2017