27/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

27/2018
Hudobná skupina VegaIng. Mária LuchavováNitrianske Sučany 203972 21
Zmluva o dielo
01/09/2018
01/09/2018