28/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

28/2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
o pomoci v hmotnej núdzi
28/11/2017
28/11/2017