29/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

29/2018
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny PrievidzaŠumperská 1971 01 Prievidza
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi § 12
05/10/2018
05/10/2018