thumbnail

29/2018

Číslo zmluvy:
29/2018
Zmluvná strana:
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny PrievidzaŠumperská 1971 01 Prievidza
Názov zmluvy:
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi § 12
Dátum podpisu:
05/10/2018
Dátum zverejnenia:
05/10/2018
Príloha: