3/2020

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

3/2020
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
13/03/2020
16/03/2020