3/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

3/2021
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
29/01/2021
29/01/2021