thumbnail

32/2018

Číslo zmluvy:
32/2018
Zmluvná strana:
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov zmluvy:
Kúpna zmluva
Dátum podpisu:
22/11/2018
Dátum zverejnenia:
22/11/2018
Príloha: