33/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

33/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
22/11/2018
22/11/2018