4/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

4/2017
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Telefonovanie - Predaj KZ
30/03/2017
30/03/2017