4/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

4/2019
Peter Škraban-PeM, Mladých budovateľov 214/16, 972 26 Nitrianske Rudno
Zmluva o zimnej údržbe
20/03/2019
20/03/2019