4/2020

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

4/2020
C-Doprava s.r.o., Seč. č. 26, 972 26
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16/03/2020
18/03/2020