4/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

4/2021
Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
01/02/2021
03/02/2021