5/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

5/2018
Anna SulanováŽarnova 22/3971 01 Prievidza
Nájomná zmluva na pozemok
16/04/2018
16/04/2018