5/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

5/2019
Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
27/03/2019
27/03/2019