5/2020

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

5/2020
CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká č. 5, 949 01 Nitra
Zmluva o poskytovaní technickej služby
27/04/2020
29/04/2020