5/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

5/2021
VEPOS, s.r.o., Nám. SNP 12, 972 71 Nováky
DODATOK č. 18 k zmluve o zneškodňovaní odpadu
22/02/2021
22/02/2021